CzasDzieci.pl Reklama w CzasDzieci.pl

Bieżące trendy i styl życia dzieci i ich rodzin w badaniu „Trenndies”

„Trenndies. Świat polskich dzieci w wieku 3–16 lat” to projekt badawczy Grupy IQS, w ramach którego przeprowadzono analizę aktualnych postaw, wartości, mody i autorytetów najmłodszych konsumentów. To badanie poświęcone bieżącym trendom i stylom życia w kontekście dziecka, jak i całej jego rodziny.

 

Zdaniem badaczy, do planowania działań marketingowych nie wystarczy znajomość potrzeb samego dziecka. Konieczny jest kontekst w postaci informacji o funkcjonowaniu i potrzebach rodziny, dlatego stworzono typologię polskich rodzin.

 


W trakcie badania wyodrębniono różne typy rodzin, w których zarówno dzieci, jak i rodzice pełnią pewne role, np. w rodzinie projektującej dziecko jest inwestycją, a rodzic trenerem osobowości. Uwzględniono też różne postawy wobec żywienia dzieci i wiążące się z nimi zachowania.

 

Zgromadzona wiedza pozwoliła opracować narzędzie, które obejmuje zagadnienia takie jak przebieg dnia codziennego, zwyczaje konsumenckie, zegar żywieniowy, korzystanie z mediów, postrzeganie bohaterów dziecięcej wyobraźni, aż po perspektywę rodziców i ich obawy oraz strategie wychowawcze.

 

Jak twierdzą autorzy, projekt może stanowić źródło wiedzy marketingowej przydatnej w planowaniu i koordynowaniu procesów produktowych i komunikacyjnych, w których odbiorcami są: młody konsument i jego rodzice.

 

 

Wyniki badania przedstawiane w formie warsztatu i raportu będzie można zamawiać od początku maja.

Dane pochodzą z badania „Trenndies. Świat polskich dzieci w wieku 3–16 lat” (edycja 2012/2013), przeprowadzonego przez Grupę IQS.

 

O badaniu:
Badanie realizowano przez trzy miesiące, stosując kombinację zróżnicowanych metod i narzędzi badawczych (m.in. wywiady z nauczycielami i obserwacje w szkołach, grupy affinity z dziećmi, badania FGI i etno z matkami dzieci 3–6-letnich, etnografia internetowa, badanie ilościowe z matkami dzieci w wieku 3–15 lat).

 

www.marketing-news.pl

© CzasDzieci.pl