CzasDzieci.pl Reklama w CzasDzieci.pl

Mailing

List poczty elektronicznej w formie pliku tekstowego (.txt) lub html wysłany do użytkowników zapisanych do newslettera CzasDzieci.pl

Mailing reklamowy pozwala budować zainteresowanie produktem oraz tworzyć i utrzymywać więzi między reklamodawcą i odbiorcą. To także niezwykle skuteczne narzędzie w kampaniach informacyjnych. 
Reklamodawca ma możliwość wybrania grupy osób, do których chce skierować przekaz reklamowy – na podstawie miejsca zamieszkania. 


Wszyscy użytkownicy zapisani do bazy portalu wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji rozsyłanej za pośrednictwem CzasDzieci.pl

 

Reklamodawca ma do dyspozycji statystyki on-line dotyczące liczby wysłanych i pobranych maili, otwarć oraz liczby kliknięć w poszczególne linki.


Specyfikacja techniczna

 

e-mail w formacie tekstowym lub html wysyłany do zdefiniowanej grupy docelowej.

Specyfikacja techniczna

1.    Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia kreacji mailingu w formacie HTML lub TXT oraz do podania następujących informacji:

  • dokładna nazwa oraz adres reklamodawcy;
  • tytuł maila – zalecana długość do 80 znaków bez WERSALIKÓW i znaków specjalnych;
  • waga całości kreacji  w sumie do 150 kb, szerokość mailingu do 650 px, arkusze stylów CSS wewnątrz pliku html
  • pliki graficzne w formacie gif lub JPG
     
  • UWAGA: Aby mailing wyglądał dobrze u różnych odbiorców:
  • Strona kodowa: ISO 8859-2
  • style css zamieszczamy wewnątrz atrybutów  „style”. (nie w sekcji <style>) czyli stosujemy tzw. style inline.
  • Unikamy stylów background:url(…) czy position – nie jest interpretowany w Outlook 2007. W kwestii html poradnik budowania mailingów: https://www.campaignmonitor.com/guides/coding/guidelines/ 

 

 

2.    Wszystkie części składowe kreacji HTML (kod HTML oraz pliki graficzne jeśli występują) muszą zostać przesłane do CzasDzieci.pl

 

Zobacz cennik
© CzasDzieci.pl